umsu.ac.ir

رتبه جهانی: ۹۶,۳۰۷

رتبه در ایران: ۲,۳۲۳


وب سایت دانشگاه علوم پزشکی ارومیه - صفحه اصلي

سرویس ها لینک ها سرویس های اساتید و دانشجویان سرویس های ویژه کارکنان سرویس های عمومی آموزش،دانشجویی،تحقیقات بهداشت، درمان و دارو ریاست و توسعه اخبار دانشگاه آموزش دانشکده ها فرهنگی و دانشجویی تحقیقات و فناوری تحقیقات و فناوری تحقیقات و فناوری معاونت امور بهداشتی معاونت غذا و دارو معاونت امور درمان مراکز آموزشی و درمانی شبکه های بهداشت و درمان شبکه های بهداشت و درمان حوزه ریاست حوزه ریاست توسعه مدیریت و منابع توسعه مدیریت و منابع توسعه مدیریت و منابع مدیریت امور مالی وبدای آذربایجان غربی دسترسی