iranrenter.com

رتبه جهانی: ۱۰۰,۲۴۳

رتبه در ایران: ۲,۵۰۹


وب سایت ایران رنتر - پلتفرم اجاره

ایران رنتر به عنوان اولین پلت فرم اجاره وسایل ، شروع یک تغییر بزرگ در استفاده مفید تر از دارایی هاست . ما اعتقاد داریم فـرهنگ مالکیت بـاید تغییر کند. با اجـاره می توان تجربه فـردا را به امـروز آورد و با استفاده مشترک از منابع ، بهینه تر زندگی کنیم. اجـاره کنید تامین کنید ، ایران رنتر اجاره می دهد ایران رنتر ، پلتفرم اجاره اجاره با امکان مالکیت اجاره های کوتاه مدت تامین وسایل قابل تملیک تامین وسایل کوتاه مدت اجاره با امکان مالکیت (ماهانه) اجاره های کوتاه مدت (روزانه) راهنمای کاربران خدمات مشتریا