thehague.mfa.gov.ir

رتبه جهانی: ۱۰۴,۱۴۶

رتبه در ایران: ۳,۲۷۷


وب سایت سفارت جمهوری اسلامی ایران - لاهه

نشست سفیر جمهوری اسلامی ایران با اعضای کمیته روابط خارجی مجلس هلندسفیر کشورمان در هلند طی نشستی با اعضای کمیته روابط خارجی مجلس هند خواستار حمایت اتحادیه اروپا از اقدامات جمهوری اسلامی ایران در امر مبارزه با قاچاق مواد مخدر شد. بیانیه سفارت در خصوص اقدام منفی یک مقام حزبی هل