isf.medu.ir

رتبه جهانی: ۳,۶۳۱

رتبه در ایران: ۸۲


وب سایت پورتال اداره كل آموزش و پرورش استان اصفهان

معاون پرورشی و فرهنگی اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان با ارائه نقطه نظرات خود پیرامون برگزاری هر چه بهتر اردوهای راهیان نور و بالا بردن سطح کمی و کیفی این اردوها برای دانش آموزان در مقاطع مختلف سخنرانی کرد. ... معاون پرورشی اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان و مسئولین ادارات از ناحیه بازدید به عمل آوردند. ... جلسه قطب معاونین آموزش متوسطه نواحی شش گانه شهر اصفهان با حضور محمدی ، معاون آموزش متوسطه استان و روسای ادارات این حوزه به میزبانی مدیریت آموزش و پرورش ناحیه 5 اصفهان برگزار گردید . .