12ceo.ir

رتبه جهانی: ۳۴,۴۸۵

رتبه در ایران: ۷۸۷


وب سایت ما اینجا هستیم تا به شما اجازه ندیم رویا هایتان را فراموش کنید

این 6 نصحیت اشتباه را از کودکی در گوش ما خوانده‌اند که باعث میشود هیچوقت در زندگی موفق نشویم مذاکره کننده حرفه‌ای شوید (2) چرا خودتان را هزار درصد برای مذاکره آماده نمی‌کنید؟ وقتی هیچ تجربه‌ای ندارید، این راهش هست تا در شغل‌تان سریع موفق شوید مذاکره کننده حرفه‌ای شوید (1) چرا باید بدانیم که به اصول مذاکره نیاز داریم؟ 5 اصل زندگی ایده‌آل از جان مینارد کینز، بزرگترین مغز اقتصادی قرن بیستم این 6 نصحیت اشتباه را از کودکی در گوش ما خوانده‌اند که باعث میشود هیچوقت در زندگی… مذاکره کننده حرفه‌ای شوید