emofid.com

رتبه جهانی: ۳۳,۵۲۶

رتبه در ایران: ۶۵۵


وب سایت کارگزاری مفید

کارگزاری مفید با بیش از دو دهه فعالیت در بازار بورس و با اتکا به عملکرد خود توانسته صاحب سرمایه ای معادل «اعتماد» مردم شود. در این مسیر سعی کرده ایم به دو اصل کلیدی وفادار بمانیم : نوآوری و تعهد به مسئولیتی که در برابر سرمایه گذاران داریم. در حال حاضر مفید در تمامی حوزه های بازر بورس به سرمایه گذاران خدمات ارائه می کند: چرا مفیـــــــد ؟ سرمایه گذاری در بورس ایده های مفید برای سرمایه گذاری بر اساس تجربه و دانش کاهش ریسک و مدیریت دارایی با صندوق های سرمایه گذاری و سبدگردانی اختصاصی یک راه کوتاه