ncr.ir

رتبه جهانی: ۲۵,۷۸۰

رتبه در ایران: ۵۸۴


وب سایت سامانه کارت هوشمند ملی

برای این قلم اطلاعاتی باید صفحه كلید كامپیوترتان فارسی باشد و تنها حروف فارسی تایپ كنید. برای این قلم اطلاعاتی باید صفحه كلید كامپیوترتان انگلیسی باشد و تنها حروف انگلیسی تایپ كنید. شماره ملی شامل 10 رقم می باشد که بر روی کارت ملی کنونی شما درج گردیده است. این شماره را بدون درج خط فاصله (-) وارد نمایید. اگر شماره ملی شما با صفر شروع می شود، آن را هم وارد کنید. برای شماره شناسنامه تنها باید عدد تایپ كنید. اگر شماره شناسنامه شما با صفرشروع می‌شود، باید آن را هم وارد كنید. شماره سریال شناسنامه یك ...