atrinweb.com

رتبه جهانی: ۱۴۲,۴۷۴

رتبه در ایران: ۳,۳۶۲


وب سایت اترین وب

سایت آترین وب به مدیر کسب و کارها و افرادی که می خواهند کسب و کار راه اندازی کنند کمک می کند تا بتوانند مهارتهای خود را افزایش دهند. معتقدیم توسعه مهارتهای فردی ، توسعه کارآفرینی ، مهارت های مدیریتی و بازاریابی ،دانش مالی و اقتصادی می تواند باعث افزایش سودآوری کسب و کارها شود. سایت آترین وب یک کسب و کار پویا ، داینامیک و یادگیرنده می باشد که مدام در حال ارتقاء و تغییر می باشد. آترین وب با مطالعه ، یادگیری ، تحقیقات ، آزمون و خطا و همچنین با استفاده از تجربیات خود تلاش می کند که آموزشهای کاربردی...