banki.ir

رتبه جهانی: ۳۰,۸۰۵

رتبه در ایران: ۷۲۱


وب سایت بانکی

دکتر رضا شیوا، رئیس شورا و مرکز ملی رقابت، در دومین کنفرانس اقتصاد ایران برگزار شده توسط موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی، حضور یافت. بانک ملی ایران تا کنون در راستای عمل به مسئولیت اجتماعی خود به حیطه های متعددی همچون مدرسه سازی، آزادسازی زندانیان جرائم غیر عمد، و... ورود کرده است. حسابدار معمولا اطلاعات مالی را ثبت و گزارشات مالی را تهیه و به مدیریت شرکت یا مراجع قانونی ارائه می کند. شبکه بانکی کشور با مشکلات ترازنامه‌ای متعددی از قبیل پایین بودن نسبت کفایت سرمایه، نسبت بالای مطا...