weclick.ir

رتبه جهانی: ۶۵,۰۸۷

رتبه در ایران: ۱,۳۲۶


وب سایت وی کلیک

بنرهای هوشمند بخاطر شکل منحصر به فردشان و امکان تعامل با مخاطبان اثر بخشی به مراتب بالاتری نسبت به بنرهای متداول دارند و در ذهن مخاطبین ماندگارتر هستند. بعد از اجرای کمپین تبلیغاتی گزارشی کامل از اجرای کمپین شما تهیه شده به همراه پیشنهادات کارشناسان ویـ کلیک جهت بهبود کمپین های تبلیغاتی بعدی برای شما ارسال می شود. ویـ کلیک با استفاده از الگوریتم های هوشمند خود بازار هدف شما را شناسایی می کند و تبلیغات شما را به آن گروه مخاطبینی نمایش می دهد که بازخورد بهتری نسبت به تبلیغات شما نشان داده اند. شن...