koolebar.ir

رتبه جهانی: ۳۵۴,۶۱۶

رتبه در ایران: ۶,۵۰۶


وب سایت راهیان نور

معاون اردویی، گردشگری و راهاین نور سپاه نبی اکرم استان کرمانشاه گفت: زیر ساخت ها برای میزبانی از زائران راهیان نور در این استان فراهم است. علیرضایی با بیان اینکه امسال هزار دانش آموز کرمانی از راهیان نور دریایی بازدید می کنند، گفت: تا به امروز 7 هزار و 700 دانش آموز استان کرمان به مناطق عملیاتی دفاع مقدس جنوب کشور اعزام شدند. زاده رستم با تاکید بر اینکه رعایت اصول ایمنی، یکی از مهمترین شروط برای برگزاری اردوهای راهیان نور دانش آموزی است، گفت: امسال بیش از 5 هزار دانشآموز گیلانی به سرزمین نور اع...