ammarname.ir

رتبه جهانی: ۲۵۸,۵۰۰

رتبه در ایران: ۶,۸۳۵


روزنامه و مجله

وب سایت مجله خبری عمارنامه

وزیر نفت: منظور رئیس جمهور که گفته اند، مجموع قیمت بنزین و گازوئیل از نصف قیمت جهانی آنها بیشتر نخواهد شد، یعنی قیمت مجموع بنزین و گازوئیل در هر شرایطی و با هر افزایشی بیشتر از ۲ هزار تومان نخواهد شد. وزیر امور خارجه فرانسه بعد از دیدار با مقامات آمریکایی در واشنگتن مدعی شد پاریس و واشنگتن مصممند فشارها بر ایران به دلیل برنامه موشک بالستیک تهران را افزایش دهند. برخی مکرراً می‌گویند بعضی اصول قانون اساسی معطل مانده است، اما گویا آنها، اصل هشتم قانون اساسی را که مربوط به امر به‌معروف و نهی از منک...