ib.sb24.com

رتبه جهانی: ۴,۹۹۵

رتبه در ایران: ۱۱۷


بانک

وب سایت نت بانک سامان

کاهش هزینه‌های دریافت خدمات بانکی برای مشتری، یکی از اهداف اساسی ما برای راه‌اندازی بانکداری مدرن و از اصلی‌ترین ارکان آن یعنی اینترنت‌بانک در کشور بوده است. با نت‌بانک سامان، زمان و مکان جغرافیایی مانعی برای دسترسی شما به خدمات بانکداری نخواهد بود. می‌توانید امور بانکی‌تان را صرف‌نظر از این‌که در کدام شعبه حساب دارید، از طریق یک شعبه مجازی متعلق به خود، در منزل، دفتر کار یا حتی سفر انجام دهید. ـ هرگز رمز ورود و اطلاعات کاربری خود را در اختیار دیگران قرار ندهید. ـ ما هرگز اطلاعات شخصی و بانکی ش...