metro.mashhad.ir

رتبه جهانی: ۳۴,۹۵۹

رتبه در ایران: ۶۹۷


وب سایت مترو مشهد

وجود تعادل و تناسب بین اهداف و اقدامات و استراتژی بسیار مهم است. جهت برقراری موثر این تعادل باید انعطاف پذیری و سازگاری با تغییرات در محیط اطراف و در محل هایی که فعالیت داریم را پیشه نماییم ؛ یعنی همان شاخص های کیفی که ما را قادر به ادامه مسیر به سمت تعادل مستمر می سازد.توسعه پایدار ضمن بودن یک برتری می تواند راه و روش زندگی نیز باشد. امید است در سایه ایزد منان و با اتکابه حمایتهای او بتوانیم در جهت توسعه این صنعت در کشورودرمنطقه الگو باشیم. انشا ا... آموزش فرهنگ شهروندی