trafficlabel.tehran.ir

رتبه جهانی: ۶,۹۱۳

رتبه در ایران: ۱۶۱


وب سایت مجوز طرح ترافیک

به اطلاع متقاضیان مجوزهای طرح ترافیک روزانه می رساند ، برابر مصوبه کمیته اضطرار آلودگی هوای شهر تهران ، به علت افزایش غلظت آلاینده ها از روز یکشنبه مورخ 26 آذر ماه 1396 مجوزهای روزانه طرح ترافیک