birjand.irib.ir

رتبه جهانی: ۲,۷۷۹

رتبه در ایران: ۵۴


رادیو و تلوزیون

وب سایت شبکه بیرجند

این مجموعه داستان عزیز آقا را روایت می کند که همسرش فوت کرده وتنها با پسرش زندگی می کند .پسرعزیز آقا قصد دارد با دختر دایی اش ازدواج کند اما مشکلاتی... برنامه «سفرنامه خراسان جنوبی» و با هدف «معرفی توانمنـدی ها، استعدادها، میراث و جاذبه های گردشگری شهرهای خراسان جنوبی» در سیمای خاوران تولید وپخش می... برنامه «شب شرقی» جنگ شبانه سیمای خراسان جنوبی و با رویکرد «مهارت آموزی، معرفی شیوه های جدید آموزش مهارت و معرفی الگوهای بومی در زمینه کار و اشتغال» می... باتوجه به نامگذاری سال جاری به "اقتصاد مقا...