chb.irib.ir

رتبه جهانی: ۲,۷۷۹

رتبه در ایران: ۵۴


وب سایت شبکه چهارمحال و بختیاری

شبهای بام ایران ویژه شب یلدا در آخرین شب پاییز از شبکه استانی سیمای چهارمحال و بختیاری (شبکه جهان بین) در شاعت 20:30 به روی آنتن می رود. آگاهی و رهایی در 32 قسمت 20 دقیقه ای از شبکه استانی سیمای چهارمحال و بختیاری (جهان بین) به روی آنتن رفت استان چهارمحال‌وبختیاری ناحیه‌ای است کوهستانی در سلسه جبال زاگرس که در باختر آن کوه‌ای مرتفعی قرار گرفته است و این ارتفاعات سرچشمه سرشاخه‌های دو... شبهای بام ایران(پاییز) هر شب به استثنای روزهای تعطیل ساعت 21:00 از شبکه استانی سیمای چهارمحال و بختیاری(جهان ب...