ensafnews.com

رتبه جهانی: ۶۳,۸۰۶

رتبه در ایران: ۱,۷۲۰


خبری

وب سایت انصاف نیوز

دایی تورج هم ظاهراً مخالفتی نداشت. شاید واقعاً «نمی‌دانم» دقیق‌ترین جوابشان بعد از عمری خارج نشینی بود اگر می‌خواهیم در چنین جهانی از امنیت و استقلال و تمامیت سرزمینی خود دفاع کنیم؛ به تعبیر قرآن مجید «و اعدوا لهم مااستطعتم من قوه». قدرت ایمان، قدرت علمی و فنی و ساخت ابزار مناسب دفاع از کشور و ملت، مانند توان موشکی کارآمد، پاسخ روشن به استراتژی تهدید آمیز امنیت ملی امریکا و ترامپ است! این گزارش روایت‌ مهاجران افغانستانی از 12 سال تلاشی است که برای ورود به دانشگاه دارند و با سدی به نام «شهریه دا...