apadana.in

رتبه جهانی: ۱۳۱,۵۶۹

رتبه در ایران: ۳,۲۲۸


وب سایت آپادانا

معماری سبز را بيشتر با اصطلاح «معماري پايدار» مي شناسيم ؛ اصطلاحي کلان که به شرح تکنيک هايي در طراحي معماري مي پردازد که همسو با نگرش هاي زيست محيطي بوده و با ايده احترام به طبيعت شکل گرفته است موریانه‌ها حشراتی هستند که بدنی نرم دارند و به کندی حرکت می‌کنند به حکم طبیعت تا پایان عمر در دژ تاریکی که محل اجتماع آن‌هاست به سر می‌برند. زیرا در روشنایی آفتاب و فضای باز یارای ایستادگی در برابر دشمنان بی‌شمار خود را ندارند از پیش ازدوازده هزار سال پیش انسان ها به ستایش خورشید مشغول بودند خورشید یکی ا...