hsu.ac.ir

رتبه جهانی: ۸۰,۸۱۵

رتبه در ایران: ۲,۵۵۱


دانشگاه

وب سایت دانشگاه حکیم سبزواری

دانشگاه حکیم سبزواری در سال ۱۳۶۶ در مسیر امیدبخش و رو به پیشرفت نظام آموزش عالی کشور گام نهاد، به گونه ای که هم اکنون با تکیه بر شعار "پویا در عرصه علمی، پیشرو در مسیر توسعه"، توانسته است نیازهای کشور و بویژه منطقه را در زمینه تریبت نیروهای متخصص برطرف سازد..... دانشکده ها مراکز پژوهشی معاونت ها حوزه ریاست درباره دانشگاه: سیستم ها پیوندها سایر اساتید کارکنان دانشجویان اتوماسیون اداری خبرنامه دانشگاه اتوماسیون تغذیه پرتال دانشجویان پرتال اساتید پرتال کارکنان مدیریت فناوری اطلاعات francais Englis...