traditional.sbmu.ac.ir

رتبه جهانی: ۲۲,۹۰۰

رتبه در ایران: ۶۰۰


وب سایت دانشکده طب سنتی

روابط عمومی دانشکده: کارگاه "رفرنس نویسی Mendeley" در تاریخ 96/9/20 با همکاری کتابخانه مرکزی دانشگاه برگزار گردید...» ادامه مطلب روابط عمومی دانشکده: کارگاه "رفرنس نویسی EndNote" برای دستیاران و همکاران دانشکده در تاریخ 96/8/22 برگزار گردید...» ادامه مطلب روابط عمومی دانشکده: کارگاه "پایگاه اطلاعاتی ISI وCochrane Library " در تاریخ 96/8/8 در سایت انفورماتیک دانشکده طب سنتی برگزار گردید...» ادامه مطلب روابط عمومی دانشکده: در آغازین روزهای سال تحصیلی جدید و با شرکت دانشجویان جدیدالورود، مراسم زیا...