123project.ir

رتبه جهانی: ۱۴۸,۳۵۴

رتبه در ایران: ۳,۲۹۱


وب سایت ۱.۲.۳ پروژه

توسط خطوط اختصاصی 6 رقمی، پاسخگوی تماسهای شما هستیم و در 16 ساعت از شبانه روز و بدون تعطیلی بصورت آنلاین سفارشات را بررسی نموده و پاسخ میدهیم. مبالغ پرداختی شما 48 ساعت پس از تحویل پروژه و درصورت تایید شما برای مجری و فریلنسر کار واریز خواهد شد. کلیه پروژه های ارسالی برای گروه مجریان ارسال شده و قیمتها به صورت رقابتی تعیین میگردد. این امر احتمال بهره مندی از یک هزینه معقول و مناسب را افزایش میدهد. بمنظور ارائه خدمات مطلوبتر و امکان پیگیری بهتر سفارشات، کلیه سفارش پروژه ها در سیستم ثبت شده و همچ...