ha.uast.ac.ir

رتبه جهانی: ۱۲,۰۶۹

رتبه در ایران: ۱۹۸


دانشگاه

وب سایت دانشگاه جامع علمی کاربردی واحد استان همدان

تنظیمات ویجت به همت دفتر کارآفرینی مرکز آموزش علمی کاربردی جهاد کشاورزی همدان، کارگاه آموزشی توسعه و ارزیابی فرصتهای کارآفرینی در حوزه گیاهان دارویی در این مرکز برگزار گردید. برگزاری مسابقات فوتبال گل کوچک دانشگاه جامع علمی کاربردی استان همدان مسابقه طناب کشی از سری مسابقات جشنواره ورزش همگانی و بومی محلی دانشگاه جامع علمی کاربردی استان همدان صبح و عصر دیروز با موفقیت برگزار شد. در سه شنبه این هفته چهارمین سه شنبه مهدوی در مرکز فرهنگ وهنر همدان برپا گردید اردوی فرهنگی آموزشی توانمندسازی دانشجویا