vu.qhu.ac.ir

رتبه جهانی: ۱۱۷,۷۹۹

رتبه در ایران: ۳,۷۹۶


وب سایت دانشکده علوم حدیث

نشانی قم: بلوار پانزده خرداد، چهار راه نوبهار، بعد از شهرک جهاد، مؤسسه علمی فرهنگی دارالحدیث، دانشگاه قرآن و حدیث ـ مرکز آموزش الکترونیکی،صندوق پستی: 371951139، کد پستی: 3714854913 نشانی تهران: شهر ری، ضلع جنوبی حرم مطهر حضرت عبدالعظیم(ع)، دانشگاه قرآن و حدیث ـ مرکز آموزش الکترونیکی، صندوق پستی: 18735477، کد پستی: 1876943116، تلفن: 51290-021 (LMS) (Naad) (SRM) (Lib) نشانی قم: نشانی تهران: Ar | En معرفی معرفی مرکز آموزش الکترونیکی دانشگاه قرآن و حدیث اعضای مرکز ریاست مرکز مدیران اساتید دانشجویان...