chap.sch.ir

رتبه جهانی: ۲۱,۴۲۸

رتبه در ایران: ۵۴۳


وب سایت کتابهای درسی

تنها مرجع رسمی انتشار فایل کتاب های درسی، وب سایت اداره کل نظارت بر نشر و توزیع مواد آموزشی به نشانی chap.sch.ir می باشد و با وب سایت ها، شرکت ها و موسساتی که بدون دریافت مجوز رسمی از این اداره کل، اقدام به نشر و توزیع فایل های الکترونیکی به صورت online یا offline نمایند برابر قانون با آنها برخورد خواهد شد. Main menu صفحات جستجو کتاب های درسی سال 96 کتاب درسی استثنایی 96 پایگاه کتابهای درسی تازه ها سامانه فروش و توزیع مواد انتشار فایل الکترونیکی کتاب برای دسترسی به سامانه فروش و توزیع مواد آموز...