aut.ac.ir

رتبه جهانی: ۱۱,۰۶۷

رتبه در ایران: ۲۳۹


دانشگاه

وب سایت دانشگاه صنعتی امیرکبیر

از سوی کمیته رباتیک دانشگاه صنعتی امیر کبیر لیگ رباتیک برای گروه سنی کمتر از ۱۴ سال با محوریت حل بحران آب در اسفند ماه برگزار می شود... هفتمین کنگرۀ بین­ المللی رنگ و پوشش (ICCC 2017) امروز سه شنبه 28 آذر در دانشگاه صنعتی امیرکبیر گشایش یافت ... دکتر کمال خرازی رئیس شورای راهبردی روابط خارجی از آزمایشگا های توکامک و گداخت دانشکده مهندسی انرژی و فیزیک دانشگاه صنعتی امیرکبیر بازدیدکرد... دانشگاه مسئول محتوای دیگر پایگاه ها نیست. ۴۲۴ خیابان حافظ، تهران، ایران. صندوق پستی ۴۴۱۳-۱۵۸۷۵. ۶۴۵۴۰ (۲۱) ۹۸+...