hospfh.iums.ac.ir

رتبه جهانی: ۴۱,۸۴۷

رتبه در ایران: ۹۸۲


وب سایت بیمارستان شهید فهمیده

بیمارستان تخصصی کودکان شهید محمد حسین فهمیده در تاریخ ۱۳۳۳ تاسیس شده است. درسالهای قبل از انقلاب این بیمارستان توسط سازمان شیرخورشید اداره می شد ، که پس از انقلاب شکوهمنداسلامی در ابتدا توسط سازمان هلال احمر و سپس بهداری استان تهران اداره میگردید . در حال حاضرتحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران مشغول فعالیت میباشد . این بیمارستان مرکز تک تخصصی کودکان و نوزادان و نوع فعالیت درمانی می باشد . این مرکز شامل کلینیک تخصصی کودکان به صورت ۲۴ ساعته میباشد که روزانه