arash.tums.ac.ir

رتبه جهانی: ۱۳,۸۱۵

رتبه در ایران: ۳۳۳


وب سایت بیمارستان آرش

بزرگراه رسالت -بعد از اتوبان شهید باقری-خیابان شهید باغدارنیا(رشید شمالی)- نبش کوچه ۱۶۲ (شهید عبدالمجید) این بیمارستان در نظر دارد در راستای انجام ماموریت خود امکان دسترسی آسان زنان به خدمات درمانی ، بهداشتی ، آموزش و پژوهش مورد نیاز در کلیه زمینه های مرتبط را با بهترین کیفیت و رعایت اخلاق حرفه ای و کرامت انسانی و با حداقل تحمیل هزینه بر گیرندگان خدمت و رعایت حداکثر استانداردهای خدمت در این بخش را فراهم و پیشتاز در استان تهران باشد. بازدید کمیته نظارت معاونت توسعه مدیریت و برنامه ریزی منابع دان...