taleghani.sbmu.ac.ir

رتبه جهانی: ۲۲,۹۰۰

رتبه در ایران: ۶۰۰


وب سایت بیمارستان ایت الله طالقانی

به گزارش واحد بهبود کیفیت ، در تاریخ ٢٦ آذر ٩٦ تیمی متشکل از ٥ نفر از ارزیابان محترم اعتباربخشی معاونت درمان دانشگاه بخشها و واحدهای مختلف بیمارستان را مورد ارزیابی قرار دادند. ... » ادامه مطلب کمیته پایش و سنجش کیفیت با حضور دکتر قاسمی مدیر بیمارستان ، دکتر داوری معاون درمان بیمارستان و کلیه اعضا ء کمیته در سالن شفا واقع در ساختمان اداری برگزار گردید. ابتدا مدیریت بیمارستان ضمن اظهار ... » ادامه مطلب دوره دیالیز جهت گروه پرستاری با 3 امتیاز آموزش مداوم در آبانماه سال جاری در مرکز آیت ا... طالق...