tabiban.net

رتبه جهانی: ۲۱۶,۷۴۰

رتبه در ایران: ۵,۹۸۷


وب سایت بانک پزشکان شیراز

تعداد پزشک : 96 چشم پزشکی تعداد پزشک : 466 دندانپزشکی تعداد پزشک : 163 کودکان تعداد پزشک : 148 زنان و زایمان تعداد پزشک : 51 گوش و حلق و بینی تعداد پزشک : 80 جراحی تعداد پزشک : 14 جراحی پلاستیک و زیبایی تعداد پزشک : 49 پوست و مو تعداد پزشک : 47 قلب و عروق تعداد پزشک : 51 اعصاب و روان تعداد پزشک : 41 مغزو اعصاب تعداد پزشک : 12 عفونی تعداد پزشک : 106 داخلی تعداد پزشک : 57 کلیه و مجاری ادراری تعداد پزشک : 14 گوارش و کبد تعداد پزشک : 3 ریه تعداد پزشک : 10 خون و سرطان تعداد پزشک : 13 غدد، رشد و متاب...