wakav.ir

رتبه جهانی: ۲۱۵,۱۲۲

رتبه در ایران: ۴,۶۷۱


وب سایت واکاو

رنگهای زیر بیانگر هرکدام از فاکتور های زمانی مختلف آزمایش سرعت دسترسی به منبع مورد نظر در سایت مقصد است. امروزه وب سایت ها جزیی جدا نشدنی از زندگی روزمره ما بوده و وب مستر ها، افرادی با مسوولیت بسیار زیاد در پیش برد و نگهداری آنها هستند. برای ارائه سرویس سریع و دقیق تر همیشه نیاز به ابزارهایی جهت ارزیابی درست از وضعیت فراخوانی سایت هایی که در داخل کشور میزبانی می شوند وجود داشته و با توجه به عدم وجود ابزاری برای ارزیابی از سرورهای داخل کشور تیم موبایک اقدام به تولید ابزاری دقیق و کاربردی در دو ...