npco.net

رتبه جهانی: ۷۴,۵۲۲

رتبه در ایران: ۱,۸۱۱


وب سایت نونگار پردازش

نونگار طبق روزنامه رسمی خود بیش از 14 سال است که بصورت مداوم در خصوص طراحی سایت بصورت تخصصی فعال است و هم اکنون با پشتوانه بیش از 40 پرسنل رسمی با قدرتی بیش از پیش بیرقدار خدمات طراحی سایت در ایران است. طراحی سایت دقیقأ طبق نظر کارفرما از مهمترین وجه تمایز نونگار است . زیرا پس از عقد قرارداد، تیم طراح اختصاصی شما توسط امور قراردادهای نونگار معرفی میگردد . این تیم حداقل شامل سه نفر است : رفع معایب و مشکلات نمایشی و تکنیکی سایت از نظر موتورهای جستجوگر را بهینه سازی می گویند ولی بهینه سازی تضمینی ...