cakesaz.com

رتبه جهانی: ۲۲۵,۰۰۷

رتبه در ایران: ۵,۴۳۱


وب سایت کیک ساز

«کیک ساز» به شما توی سفارش کیک کمک می کنه. شما می تونید کیک تولد یا هر کیک دیگه ای رو مطابق سلیقه خودتون طراحی کنید، سفارش بدید و در زمان مورد نظر شما به آدرسی که می دید ارسال می شه. خیلی از مشتریان کیک ساز سفارش اینترنتی کیک رو به خاطر کم کردن هماهنگی ها و گرفتاری های نزدیک جشن تولد یا عروسی انتخاب می کنند. بعد از طراحی کیک ، فقط زمان و محل تحویل سفارش رو مشخص کنید. کیک ساز سفارش شما رو با وسیله حمل مطمئن، در زمانی که مشخص می کنید به شما تحویل می ده. کیک پایه، بیشترین قسمت حجم کیک را تشکیل می ...