bazidan.com

رتبه جهانی: ۱۴۸,۶۹۲

رتبه در ایران: ۳,۹۸۶


وب سایت بازی دان

بازی یک امر ضروری برای رشد کردن کودک است. هر لحظه ای را که کودک صرف بازی و لذت می کند گام جدید به سوی یادگیری های تازه، کشف های نو و مهارت های جدید بر می دارد. راهنمای بازی ما با این تفکر جمع آوری شده است که به مادر برای تقویت حیطه های رشدی فرزند خود کمک کند. امروزه روان شناسان اعتقاد دارند که برای رسیدن به مراحل بالاتر رشد باید پایه های اولیه رشد را جدی گرفت یکی ازنیازهای مهم و اساسی کودک، نیاز به بازی و اسباب بازی است. بازی برای کودک همانند آب است برای ماهی. کودک بدون بازی نمی تواند به رشد مت...