phow.ir

رتبه جهانی: ۱۴۶,۹۱۷

رتبه در ایران: ۳,۸۵۹


وب سایت چگونه ها

مراجعه به دندان پزشک می تواند برای اکثر کودکان ترسناک باشد. به خاطر شنیدن داستان های متنوع کشیدن و پر کردن دندان ها و بازتاب ترس و اضطراب خود والدین، کودک می تواند در برابر مراجعه به مطب دندان پزشکی اطفال کاملا مقاومت کند. در خانه های بدون عایق، یک چهارم گرما از طریق سقف از دست می رود. عایق بندی سقف و کف اتاق های زیر شیروانی راهی موثر در کاهش هدر رفت انرژی است. سقف خانه ها به دو نوع شیروانی و مسطح تقسیم بندی می شود. در ادامه با روش عایق بندی هر کدام آشنا می شویم. عایق بندی سقف حداقل برای 40 سال...