7civil.com

رتبه جهانی: ۱۲۶,۵۹۴

رتبه در ایران: ۳,۴۴۶


وب سایت سایت مهندسین عمران سون سیویل

سایت مهندسین عمران سون سیویل سازمان کنفرانس اسلامی معروف به سازمان همکاری اسلامی طرحی را از سال 2015 با نام معرفی شهر نمونه گردشگری کشورهای اسلامی کلید زد. در این طرح هر ساله شهری از کشورهای اسلامی به عنوان ” شهر نمونه گردشگری جهان اسلام ” معرفی می شود. در اولین معرفی شهر قدس فلسطین در سال 2015 و در دومین معرفی شهر قونیه ترکیه در سال 2016 به عنوان شهر نمونه گردشگری جهان اسلام معرفی شدند. برای سال 2017 نیز شهر مدینه عربستان به این عنوان انتخاب و در نهایت شهر تبریز به عنوان شهر نمونه گردشگری جهان اسلام در سال 2018 انتخاب شد. این انتخاب در اجلاس کارشناسان ارشد نهمین کنفرانس وزیران گردشگری کشورهای عضو سازمان همکاری‌ اسلامی در شهر نیامی پایتخت جمهوری نیجر انجام شد. قبل از این انتخاب دو شهر تبریز و یزد از ایران با توجه معیارهای انتخاب به عنوان نامزد معرفی شده بودند که تبریز توانست این عنوان را نصیب خود کند ... محاسبه مالیات بر ارزش افزوده یکی از چالش های پیش رو در شرکت های پیمانکاری و ساختمانی می باشد و وجود ابزاری که بتواند به صورت هوشمندانه و خودکار از روش های پرداخت مختلف پشتیبانی نماید، ثبت اسناد مالیات بر ارزش