pushe.co

رتبه جهانی: ۳۶,۶۵۶

رتبه در ایران: ۹۳۶


وب سایت پوشه - سرویس ارسال پوش نوتیفیکیشن

پوشه شامل یک کتابخانه برای توسعه دهندگان نرم افزارهای تلفن همراه می باشد که با قرار دادن آن در نرم افزار خود می توانند از طریق پنل پوشه برای کاربرانشان اعلان(Push Notification - پوش نوتیفیکیشن) ارسال کنند زمانی که سیستم دریافت اعلان در یک نرم افزار فعال است امکان اینکه کاربر آن را ترک کرده و نرم افزار را فراموش کند کاهش می یابد.. بر اساس آمار 50 % کاربرانی که سیستم دریافت اعلان فعال داشته و از طرف نرم افزار اعلان دریافت می کنند پس از 2 ماه همچنان از نرم افزار استفاده میکنند. فرستادن اعلان تاثیر چشمگیری بر میزان استفاده کاربر از نرم افزار دارد. نرم افزارهایی که برای کاربران خود اعلان می فرستند به نسبت سایر نرم افزارها 88% بیشتر مورد استفاده قرار می گیرند. همچنین فاصله زمانی بازگشت دوباره کاربر به نرم افزار ، در صورتی که اعلان دریافت کند، تا 55%کاهش می یابد فرستادن اعلان در درصد کاربرانی که در ماههای اول پس از نصب یک نرم افزار از آن استفاده مداوم می کنند بسیار موثر است. مشاهده شده است که کاربرانی که اعلان دریافت می کنند در مقایسه با سایر کاربران پس از گذشت تقریبا 6 ماه از نصب نرم افزار ، 2 تا 3 برابر اشتیاق ب