hamgardi.com

رتبه جهانی: ۱,۷۷۶

رتبه در ایران: ۲۵


وب سایت همگردی

خرمشهر نماد رشادت ها و دلاوری های مردم ایران زمین برای دفاع از کشور خود در برابر هجوم بیگانگان است و از منطقه های بسیار مقدسی برخوردار می باشد. هر یک از اهالی این شهر، قصه رشادت های جوانان این سرزمین در آن سال ها را به خوبی در خاطر خود دارند و شاید بسیاری از دیدنی های خرمشهر از بین رفتند. یکی از غذاهای پرطرفدار بین مردم کباب هست و یکی از انواع پرطرفدار آن، کباب بناب است. پیشنهاد بسیاری از افراد برای چشیدن طعم بی نظیر کباب بناب، سفر به آذربایجان و شهر بناب است اما پیشنهاد همگردی برای شما " رستور