sazman-sama.org

رتبه جهانی: ۲۱۱,۲۸۸

رتبه در ایران: ۶,۸۹۰


وب سایت .:: وب سایت سازمان سما وابسته به دانشگاه آزاد اسلامی ::.

این بخش ویژه عضویت معاونان سما و رؤسای آموزشکده،رؤسای شوراي سياستگذاري،مدیران مالی و مدیران حراست می باشد گزارش تصویری گروه های سرود شرکت کننده در مسابقه "پاسداران سپاه مهدوی" برگزیدگان سرود "سپاه مهدوی" اعلام شد برگزاری مسابقه سرود به مناسبت دهه فجر/در وطن خورشید آزادی دمید مسابقه ملی عکاسی و همایش ملی کامپیوتر گفت و گو برگزیده مسابقات کشوری و جهانی ریاضی دانش آموزی:خوشحالم عضو کوچکی از مجموعه سما هستم! برگزیده مسابقات کشوری و جهانی ریاضی دانش آموزی:خوشحالم عضو کوچکی از مجموعه سما هستم! برگزیده مسابقات کشوری و جهانی ریاضی دانش آموزی:خوشحالم عضو کوچکی از مجموعه سما هستم! خوشحالم عضو کوچکی از مجموعه سما هستم! رفاهی   هفته دفاع مقدس گرامی باد پرسش مهر عضویت معاونان و رؤسای آموزشکده ها این بخش ویژه عضویت معاونان سما و رؤسای آموزشکده،رؤسای شوراي سياستگذاري،مدیران مالی و مدیران حراست می باشد این بخش ویژه عضویت معاونان سما و رؤسای آموزشکده،رؤسای شوراي سياستگذاري،مدیران مالی و مدیران حراست می باشد این بخش ویژه عضویت معاونان سما و رؤسای آموزشکده،رؤسای شوراي سياستگذاري،مدیران مالی و مدیران حراست می باشد رؤسای 10 دى 1