ostadbank.com

رتبه جهانی: ۵۸,۹۲۱

رتبه در ایران: ۱,۱۴۷


وب سایت تدریس خصوصی در استادبانک | سایتی برای انتخاب معلم خصوصی

استادبانک با همه معلم های ستاره دار، جلسات مصاحبه‌ی حضوری و یا تلفنی داشته است. از همه معلم ها نیز تصاویر مدارک آنها دریافت شده است. مدارک دریافتی از هر استاد شامل موارد روبرو است: مدارک تحصیلی، حکم گزینش و یا حکم رسمی آموزش و پرورش، معرفی نامه از بعضی از مدارس و آموزشگاه های ثبت شده در رزومه، و موارد مشابه است. درصورتی که اثبات شود یکی از مدارک تضمین شده از جانب استادبانک درست نبوده است، کل هزینه کلاس های خصوصی شاگرد با استاد مورد نظر، به او بازگردارنده می شود. ما تضمین می کنیم معلم های استادبانک، نسبت به سایر معلم ها با رزومه مشابه، قیمت کمتری برای تدریس خصوصی دریافت می کنند. اگر معلمی را می شناسید که در سطح معلم های موجود در استادبانک است (یا رزومه بهتری دارد) و هزینه کمتری برای کلاس های خود دریافت می کند، به ما اطلاع دهید، ما اختلاف هزینه کلاس را به شما بر می گردانیم. برای مشاهده قیمت کلاس خصوصی مورد نظر خود، درس خود را در استادبانک جستجو کنید. استادبانک با همه معلم ها، جلسات مصاحبه‌ی حضوری و یا تلفنی داشته و مدارک مرتبط را از آنها دریافت کرده است بر اساس نظرسنجی صورت گرفته از شاگردان پس از هر کلاس و همچ