businessofsoftware.ir

رتبه جهانی: ۲۱۳,۹۶۰

رتبه در ایران: ۴,۸۹۲


وب سایت کسب و کار نرم افزار | گاه نوشته‌های ناصر غانم زاده درباره استارتاپ ها، کارآفرینی فناوری و سرمایه گذاری

- مصاحبه با مشتریان ۱. ۱۲ نکته برای مصاحبه مشتری ۲. ۱۱ ضد الگو در مصاحبه مشتریان ۳. راهنمای مصاحبه‌مشتریان در مشتری‌سازی و استارتاپ ناب ۴. ۱۰ چیزی که یاد