e-embassy.ir

رتبه جهانی: ۱۷۸,۳۲۹

رتبه در ایران: ۳,۵۵۱


وب سایت سفارت جمهوری اسلامی افغانستان

کلیه افرادی که قصد مراجعه به سفارت جهت تمدید پاسپورت , درخواست پاسپورت , الصاق عکس همراهان و سایر امور مربوط به سفارت را دارند میتوانند بعد از تشکیل پروفایل اقدم به نوبت گیری نمایند. لازم به ذکر است تنها کسانی میتوانند از خدمات سایت استفاده نمایند که دارای اسناد معتبر اقامتی(پاسپورت دارای اقامت معتبر و کارت آمایش) در جمهوری اسلامی ایران باشند. سفارت مکررا شایعات مبنی بر صدور مدرک به فاقدین اسناد اقامتی را رد میکند.