iranian.ac.ir

رتبه جهانی: ۱۴۰,۷۰۵

رتبه در ایران: ۳,۹۱۱


وب سایت موسسه آموزش عالی الکترونیکی ایرانیان

نخستین دانشگاه الکترونیکی ایران با بزرگترین و مجهزترین زیرساخت شبکه اینترنت در کشور که فعالیت خود را در زمینه یادگیری الکترونیکی در سال 1380 آغاز نموده است. برترین اساتید، مجهزترین زیرساخت و به روزترین سامانه های یادگیری الکترونیکی از ویژگیهای این دانشگاه می باشد.