modiriran.ir

رتبه جهانی: ۱۱۰,۹۲۱

رتبه در ایران: ۳,۳۳۲


وب سایت ارائه دهنده آموزش ها و محصولات مرتبط با مدیریت - مدیران ایران

آموزشها و مطالب روز مدیریتی در زمینه رشد و توسعه کسب و کار ، کارآفرینی ، مدیریت ، رشد وتوسعه فردی و سازمانی