kanape.ir

رتبه جهانی: ۸۹,۷۳۵

رتبه در ایران: ۲,۵۲۶


وب سایت کاناپه

ندگی اعضای خانه صلح موسوم به آن فوک در ویتنام که از قربانیان نسل سوم جنگ ویتنام هستند، تحت تاثیر ماده شیمیایی عامل نارنجی است که ارتش آمریکا در سالهای 1961 تا 1971 در جنگ ویتنام از آن استفاده کرد.