sls.ir

رتبه جهانی: ۱۱۲,۹۳۵

رتبه در ایران: ۳,۰۲۶


وب سایت راه‌کار سرزمین هوشمند

شرکت راه کار سرزمین هوشمند، با تکیه بر توانایی های سرمایه های انسانی و دانش بنیانی خود و با هدف ارتقای سطح اطلاعات و ارتباطات و توسعه سامانه های نرم افزاری کشور در بخش های دولتی و خصوصی ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺧﻮدرا ارائه می دهد.