yadgirandeh.ir

رتبه جهانی: ۹۴,۶۶۵

رتبه در ایران: ۳,۴۴۶


وب سایت مدارس یادگیرنده مرآت

دفتر مرکزی: تهران، خیابان کریمخان زند، خردمند شمالی، شماره 80 / تلفن-پیامک: 85670-021 کلیه حقوق مادی و معنوی نزد موسسه مدارس یادگیرنده مرآت محفوظ است چشم انداز و آرمان مشترك چشم انداز مشترك، توجه به اهداف مشترك را برمیانگیزد شم انداز مشترك پاسخ به این نیاز است كه ما چه چیز را می خواهیم خلق كنیم چشم‌انداز مشترك برای ایجاد سازمان یادگیرنده، عنصری حیاتی است. زیرا انرژی لازم برای یاد گرفتن تامین می كند مدل ذهنی نقش مدل‌های ذهنی كه در واقع ادراك ما را شكل می‌دهند به هیچ عنوان در مدیریت كمتر از علم