ucan.ir

رتبه جهانی: ۱۰۹,۱۰۴

رتبه در ایران: ۲,۱۲۰


وب سایت ucan

موفقیت در حوزه های شخصی، کسب و کار، کارآفرینی و استارتاپ مهمترین هدف یوکن است و این رسانه ویدیوها و مقالات مرتبط با موفقیت، اعتماد به نفس و هدف را پوشش می دهد.