shatelmobile.ir

رتبه جهانی: ۹۰,۵۸۲

رتبه در ایران: ۱,۶۵۳


وب سایت شاتل موبایل

شاتل موبایل، خدمات ارتباطی ثابت و سیار بر پایه اینترنت را به مشتریان خود ارائه و آنها را با یکدیگر یکپارچه سازی می کند و از طریق آمیختن این خدمات با تجربه هایی از دنیای واقعی برای مشترکینش ارزش آفرینی خواهد کرد.